FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt03/01/2013

Dolt fel i bostadsrätt?

Hej Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt. Vi fick nyckeln för 1 vecka sedan, vi valde då att byta ut kylskåp och diskmaskin.. När installationen av diskmaskinen skulle ge upptäcktes en vattenskada under den gamla... Detta måste väl vara ett dolt fel? och säljarens ansvar?

Lawline svarar

Hej! En bostadsrätt är, till skillnad från en fastighet, lös egendom. Detta innebär att köplagen är tillämplig avseende köpet. För fast egendom finns köpereglerna i jordabalken. Gällande fel i bostadsrätten, som er fråga handlar om, finns dock en regel i 1 § 4 st. köplagen som anger att just för fel i bostadsrätter ska inte felreglerna i köplagen gälla utan de i 4 kap. 11, 12 och 18–19 d §§ jordabalken. Vid fel som i ert fall blir ofta det svåra att avgöra om ni borde ha upptäckt skadan vid den undersökning av lägenheten som ni gjorde innan ni köpte den, dvs. om ni borde ha sett skadan när ni var och tittande på lägenheten, eller om det är ett dolt fel som ni inte borde ha upptäckt vid detta tillfälle, se 4 kap. 19 § jordabalken. Om inte fuktskadan alls var synlig förutom om man tog bort diskmaskinen ur köket kan detta tyda på att skadan var dold och därmed säljarens ansvar- hur en domstol skulle bedöma skadan vid en eventuell framtida tvist är dock svårt att säga. Om säljaren i köpeavtalet friskrivit sig från ansvar för fel genom en klausul såsom att bostadsrätten säljs "i befintligt skick" eller liknande blir denne dock inte ansvarig för fel som denne inte visste om- även om de var dolda fel. Är bostadsrätten i väsentligt sämre skick än ni som köpare kunde förutsätta kan dock säljaren trots en sådan allmän friskrivningsklausul bli ansvarig i enlighet med 19 § köplagen. Har säljaren friskrivit sig mer specifikt mot ex. fuktskador kan dock inte 19 § köplagen tillämpas och säljaren kan därmed inte blir ansvarig för skadorna. Säljaren blir därmed ansvarig för fuktskadan i ert fall om skadan anses vara dold och om säljaren inte friskrivit sig från ansvar i köpeavtalet. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare