Samäganderätt och utmätning

Jag och min hustru har tagit lån och köpt en bostadsrätt till vår dotter. Hon står med som låntagare men med oss huvudlåntagare då hon inte får ta eget lån pga betalningsanmärkning. Dottern står med som solidarisk betalningansvarig på ett båtlån med sin f.d.make. Maken har tillskiftats båt och betalningsanvar i bodelningsavtalet. Vår dotter har nu fått betalningsförläggande p.g.a att maken inte uppfyllt sitt betalningansvar. Dottern har bestridit detta KFM med anledning av vad som står i bodelningavtalet enligt ovan. Kan KFM göra utmätning/exekutiv försälning av dotterns del i bostadsrätten. Min fru och jag äger 45/100 var och dotter 10/100. Om exekutiv försäljning får min fru och jag täckning för våra delar. Kvarvarande lån är 570 000.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När man äger fastighet, lösa saker, aktier, obligationer och skuldebrev tillsammans med någon annan/några andra är Samäganderättslagen (SamL) tillämplig. Samäganderätt kan aldrig avse specifika delar av en sammanhållen egendom, utan endast andelar i helheten. Det handlar alltså om värdemässigt bestämda andelar, ej fysiska. Varje delägare får fritt förfoga över sin egen andel i egendomen, som med andra ord kan pantsättas eller säljas. Som konsekvens av detta kan en delägares andel även utmätas eller försäljas exekutivt för hennes skulder. Alltså kan er dotters andel i bostadsrätten utmätas, men det finns även en möjlighet att hela bostadsrätten säljs exekutivt och det är om utmätningssökanden, gäldenären eller annan delägare ansöker om detta enligt Utsökningsbalken kapitel 8 § 8. Denna möjlighet finns eftersom andelar i en egendom ofta säljs för underpriser. I ett sådant fall skulle ni som föräldrar få betalt för er andel i bostadsrätten. Mitt råd till er är att kontakta en advokat och som kan hjälpa er med detta.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo