FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/12/2016

16-årings rättshandlingsförmåga gällande

Hej, jag undrar om en förälder har rätt att stoppa en 16-åring från att skaffa körkort för moped och moped ( körkortet bekostas av barnet i fråga med egna pengar.)

Lawline svarar

Hej, för att besvara din fråga så vänder vi oss till föräldrarbalkens (FB) 9:e kap, se här.

Som huvudregel gäller att den som är underårig (under 18 år gammal) inte själv får råda över sin egendom. Den unge har inte full rättshandlingsförmåga och får alltså inte ingå avtal o.s.v. 9 kap. 1 § FB

Det föreligger dock ett undantag för underåriga som fyllt sexton år. De underåriga som fyllt sexton år och tjänat pengar genom eget arbete får förfoga över egendomen (pengarna) genom avtal o.s.v. 9 kap. 3 § 1 st. FB

Förmyndaren får dock med överförmyndarens (i enkla ord är detta kommunen) samtycke omhänderta den egendomen som den underårige har om man kan anse att egendomen är skadlig för den underåriges uppfostran eller välfärd. 9 kap. 3 § 2 st. FB

I detta fall har en sextonåring rätt att spendera sin egna intjänade pengar på ett körkort om det är klarlagt att körkortet inte skulle vara skadligt för den underåriges uppfostran eller välfärd. Jag ser det som mycket svårt för en förmyndare att stoppa den underårige från att skaffa körkortet då körkortet i sig inte kan ses som skadligt för den unga. Om det istället skulle vara fråga om köp av en moped så skulle det kunna leda till att förmyndaren har rätt att omhänderta egendomen (mopeden) om den unge skulle undvika skola och annat viktigt p.g.a. att denna är ute och kör mycket med mopeden.

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.

MVH

Zinar BudakRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000