16 årings rätt att underteckna avtal om tjänst som denna tillhandahåller

2017-05-08 i Omyndiga
FRÅGA
Har jag som 16 åring rätten att skriva under ett bindande avtal för att utföra en tjänst för ett amerikanskt företag om jag har föräldrars samtycke?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att underåriga (barn under 18) inte har rätt att ingå avtal utan föräldrars samtycke. Eftersom du är 16 år gammal så har du däremot en viss begränsad rättslig handlingsförmåga, det vill säga rätt att sluta avtal, hantera pengar och så vidare.

Du får ingå avtal om tjänst eller anställning med föräldrarnas samtycke. När du däremot säger upp din anställning behöver du inte samtycke från dina föräldrar. Du behöver som 16 åring heller inget samtycke nästa gång du ska skriva på ett anställnings- eller tjänsteavtal för ett liknande jobb som du tidigare fått samtycke för. Att ingå avtal om tjänst är en frihet du har som 16 åring enligt 6 kap. 12 § föräldrabalken (FB) se här. Föräldrar kan med andra ord varken tvinga dig till eller ur en anställning. Det du tjänat sedan du arbetat får du råda över såsom du vill enligt 9 kap. 3 § FB. Att råda över något innebär till exempel att ingå avtal. Du får däremot inte ingå avtal om kredit eller lån.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (142)
2021-12-05 Är en person bunden till ett avtal som ingåtts av en förmyndare när personen var barn och sedan blir vuxen? Hur lång är bindingstiden på gymkort?
2021-11-30 Framtidsfullmakt
2021-11-29 Har minderåriga rättshandlingsförmåga?
2021-10-21 Kan man ingå avtal med en omyndig person?

Alla besvarade frågor (97674)