15-åring begått snatteri - vad händer nu?

Hej jag är en 15 kille som begått snatteri. Jag var på en butik och tog en protein shake för värdet ca 30 kr. En väktare tog mig och ringde polisen. Dom frågade mig frågor och körde hem mig sen. Och sa att en anmälan kommer att göras. Vad händer nu och vad är risken att jag blir dömd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kommer hända nu efter att du blivit upptäckt med att snatta i en butik, samt hur stor risken är för att du blir dömd.


Tillämpliga lagar på situationen är främst Brottsbalken (BrB) och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).


Brott och påföljd

Det aktuella brottet i din situation är ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB). Straffet för snatteri är enligt lagen böter eller fängelse i högst sex månader. Men med hänsyn till din ålder och värdet på det stulna föremålet, är det högst troligt att endast böter blir aktuellt. Lagen säger att om någon har begått brott innan personen fyllt tjugoett år, ska hens ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen, vilket innebär att rätten då får döma lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § BrB).


Rapporteftergift

Polisen har som huvudregel en skyldighet att anmäla eller rapportera brott, men när det rör sig om ett brott som med hänsyn till omständigheterna anses som obetydligt och det är uppenbart att brottet inte kommer leda till något annat än böter, kan polisen lämna något som kallas rapporteftergift (9 § polislagen). Detta innebär att polisen beslutar att ge en tillsägelse istället för att rapportera brottet. I ditt fall skulle det vara möjligt att polisen lämnar en rapporteftergift, men jag kan inte säga det med säkerhet då det som sagt beror på omständigheterna i det särskilda fallet.


Strafföreläggande

Om polisen inte lämnar en rapporteftergift, är det mest troligt att du kommer få ett strafföreläggande. Detta sker istället för talan vid domstol, ofta vid mindre allvarliga brott och innebär att det inte blir någon rättegång men att personen ändå döms för det aktuella straffet, vilket i detta fall troligen skulle vara böter. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den misstänkte ska ha erkänt brottet, antingen direkt eller inom en viss angiven tidsperiod. Vid ett strafföreläggande skickas en blankett hem till dig som misstänkt, vari du ska välja om du vill erkänna brottet och acceptera straffet, eller om du vill att målet ska gå till rättegång. Brottet kommer oavsett hamna i belastningsregistret (3 § lagen om belastningsregister).


Straffvarning

Åklagaren kan även besluta att underlåta åtal och istället ge en så kallad straffvarning (16-17 §§ LUL), vilket innebär att du inte blir dömd den här gången, men om du begår något brott igen kan du bli dömd för både det nya och det gamla brottet. Straffvarning används om den misstänkte är under 18 år, inte blivit dömd för något brott tidigare och om det aktuella brottet inte är så allvarligt. Krav för straffvarning är dock att den unge får hjälp eller stöd på annat vis. 


Sammanfattning

Jag kan inte med säkerhet avgöra vad som kommer ske i ditt fall, eftersom det beror på hur polisen och åklagaren bedömer situationen. Men utifrån vad du skriver, är det enligt mig tveksamt att fallet kommer gå till domstol, då du är så pass ung och att det rör sig om ett så pass ringa brott. Möjligtvis kommer polisen välja att lämna en så kallad rapporteftergift, vilket innebär att du inte kommer straffas för det brott du har begått utan endast få en tillsägelse.


Om polisen inte väljer att lämna en rapporteftergift, kommer det troligen utdelas ett strafföreläggande till dig där du får chansen att erkänna brottet och inte gå till domstol. Genom ett strafföreläggande döms du för brottet och får ditt straff direkt, utan att behöva delta i en rättegång. Åklagaren kan i annat fall besluta att underlåta åtal helt och ge en så kallad straffvarning, vilket innebär att du som minderårig inte döms den här gången men om du begår fler brott döms du för både dem och det här brottet. Både strafföreläggande och straffvarning antecknas i belastningsregistret.


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar, är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”