Retroaktiv löneökning endast för fackligt anslutna?

Jag jobbar i ett privat vårdbolag Vi är många på mitt arbete som enbart är med i a-kassan.Vi har för första gången varit tvungna att beställa tid för separet lönesamtal med nya chefen.Nu får vi inte retoraktiv lön som de kollektivanställda,är detta verkligen lagligt?. detta är första gången på över 20år som jag är med om något sådant. Häls. "omsorg"

Lawline svarar

Kollektivavtal anses ha så kallad normerande verkan. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att tillämpa avtalet lika på alla sina anställda, även de som inte är med i facket. Anställningsavtalet anses med andra ord hämta sitt innehåll från det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtalet, om inte den utomstående arbetstagaren (dvs. arbetstagare som inte är fackligt ansluten) och arbetsgivaren har avtalat om andra villkor. Principen om kollektivavtals normerande verkan innebär att även personer som inte är fackligt anslutna ofta får ta del av de löneökningar som förhandlats fram av de fackliga föreningarna. Det behöver dock inte så utan individuella löneförhandlingar kan ske mellan arbetsgivare och utomstående arbetstagare, som i ditt fall. När det gäller retroaktiv lön så är detta en ersättning som betalas ut till anställda efter det att löneförhandlingar är klara när det i löneförhandlingarna har avtalats att vissa löneökningar ska gälla retroaktivt för redan utbetalda löner. I och med att ni utomstående arbetstagare nu ska ha individuella löneförhandlingar med er arbetsgivare skulle jag säga att ni i och med dessa förhandlingar även bör förhandla om från vilket datum den nya lönen ska gälla. Vänligen,
Nathalie StåhlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo