Ställföreträdarskap vid Demens

Hej, Jag är enda barnet och min mor gick bort 1989. Min far är samo med en kvinna sedan 1997. Nu har min far fått diagnosen Dement och jag vill veta hur det är skrivet bl.a på deras boende. Min fars sambo vägrar delge något. Vad har jag för juridiska rättigheter här så att min far inte blir lurad, Mvh Birgitta

Lawline svarar

Hej Tack för din fråga här på Lawline! Möjligheten för person att få direkt insyn i annans egendomsförhållande är begränsade och det är främst vid specifika handlingar i anslutning till ett dödsfall som möjlighet finns att påverka som arvinge. Då din far är dement så finns det dock, som du uttrycker, en risk för att dennes sambo förfogar friare med egendomen än om personen varit vid sina sinnens fulla bruk. För att i största möjliga mån säkerställa att din fars ekonomi sköts på bästa sätt så föreslår jag att du funderar kring om du skall ansöka om förvaltare till din far. En förvaltare tar helt enkelt över beslutsfattandet gällande din fars ekonomi. Då din fars sambo säkerligen uppfattar detta som lite främmande så skall nämnas att inget hindrar att närstående utses som förvaltare. Skillnaden i jämförelse med dagens situation i vilken du beskriver att sambon möjligen styr över din far blir då att sambon i egenskap av förvaltare står under Överförmyndarens tillsyn. På detta sätt säkerställer du att risken för att din far blir lurad är minimal. Ansökan om förvaltare görs hos tingsrätten och vid frågor så ta kontakt med din närmsta överförmyndare/överförmyndarnämnd som du säkert finner info om på din kommuns hemsida. Hoppas denna information hjälper dig i din situation Lycka till! Mvh Patrik
Patrik Kragh MyllenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning