Förskott på Arv

Hej. Efter min fars bortgång tog mitt syskon(B) hand om vår mors ekonomi. Detta utan att fråga om jag kunde vara behjälplig. Vår mor avled efter lång tids sjukdom och var senaste 15-10 åren också näst intill dement. Jag vet att B tagit pengar från mors bankkonton och även spekulerat i aktier under åren. Jag har aldrig blivit tillfrågad. Vi är de enda arvingarna. Frågan är om B har haft rätt att tillgodogöra sig en anhörigs bankmedel och vad kan jag göra för att få upprättelse? Förutom kontoutdrag kan jag inte bevisa något. Hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga här på Lawline! Ett handlande vid löpande skötsel är alltid svårt att bedöma utifrån arvsreglerna. Om någon, vilket du specifikt skriver, dock tillgodogör sig medel från anhörig så finns det ett visst utrymme för att argumentera för att det skall påverka hur kvarlåtenskapen sedan fördelas. Det är nämligen så att gåvor eller andra förfogande som sker till underpris kan återföras in i kvarlåtenskapen genom att de ses som ”förskott till arv”. Då ditt syskon B verkar lite svårt att få ut uppgifter av så föreslår jag följande: Då ni som arvingar är dödsbodelägare och är de som skall ansvara för boet så är det ni som skall sköta bouppteckningen enligt huvudregeln. Då man kanske ser att risk finns för samarbetssvårigheter så finns möjlighet att ansöka hos Tingsrätten om Boutredningsman. Denna Boutredningsman tar då över ansvaret för dödsboet. Utredningsmannen är dock ej helt fri i sitt handlande då han vid stora beslut måste inhämta ert samtycke och även kan stå till ansvar för handlingar som skadar boet genom uppsåt eller vårdslöshet från hans sida. Boutredningsmannen är sedermera den som kallar till sammanträde för förrättande av bouppteckning. På detta möte finns möjlighet för dig som arvinge att begära att uppgifter om gåvor eller andra förskott på arv skall tas upp. Du kan även samtidigt begära att uppgiften skall säkerställas genom att delägare, ditt syskon, får ge uppgift under ed och medföljande straffansvar på sammanträdet. Självfallet skall möjligheten till att ansöka om Boutredningsman och sedermera ställa någon under straffansvar användas med försiktighet. Risken finns ju alltid att samarbetsvilja som man möjligen har helt försvinner. Därför är mitt främsta råd att upplysa ditt syskon om hur regleringen möjligen ser på de förfoganden som han gjort och därifrån sedan nå en samförståndslösning. Hoppas denna information hjälper dig i din situation. Lycka till! Mvh Patrik
Patrik Kragh MyllenbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning