Testamente

Hej! Sedan ett par år tillbaka är jag adopterad av en "ny" mamma, som inte har någon koppling till mina biologiska föräldrar. Jag har behållt lite kontakt med min far, men både han och jag har varit medvetna om att jag inte har någon arvsrätt efter honom. Men sist jag pratade med honom så talade han om att han hade fått ett mindre arv, som han ändå vill att vi alla skall dela på. Jag har två biologiska syskon på hans sida. Han funderar på om han trots att jag är adopterad kan skriva ett testamente så att även jag får en del. Så det är min fråga, kan han upprätta ett testamente så att vid hans bortgång delas hans kvarleve på tre?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Din biologiska pappa kan upprätta ett testamente där han anger att du ska ärva. Det som han ska beakta när han är de formkrav som finns i Ärvdabalken kapitel 10. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnat. Det är ett krav på att det ska vara två vittnen och att dessa inte är under 15 år, inte är sinnesrubbade, inte själva är testamentstagare eller vara nära anhörig till testator eller testamentstagare. Det finns två andra saker att beakta, och det är bröstarvingarnas (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv.) laglotter och efterlevande make/sambos rätt till en viss summa. Laglott är den del av arvslotten som en arvinge har rätt till trots däremot stridande testamente. (Endast bröstarvingar har rätt till laglott) Laglottens storlek är häften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen (Ärvdabalken kapitel 7 § 1). En efterlevande make har alltid rätt att få ut egendom till ett så stort värde att det tillsammans med det som maken får ut efter en bodelning, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. (Ärvdabalken kapitel 3 § 1 st. 2) Med andra ord kan din biologiska pappa se till att du ärver av honom genom att upprätta ett testamente. För att testamentet ska vara giltigt måste formkraven i Ärvdabalken kapitel 10 vara uppfyllda.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning