Uppsägning av avtal

2012-12-22 i Avtal
FRÅGA
Hej, skulle vilja ha tolkningshjälp angående uppsägning av avtal. I vårt kontrakt (B2B) står följande gällande "ikraftträdande och avtalstid": "Detta avtal träder i kraft när både parter undertecknat det. Avtalet gäller i 36 månader from driftsättning. Om ingendera part senast tre månader före avtalsperiodens utgång skriftligen säger upp avtalet skall avtalet förlängas i perioder om 12 månader med en skriftlig uppsägningstid om 3 månader." Min fråga: Avtalet sades inte upp, men kan vi säga upp det INOM förlägningsperioden. Dvs avtalet går nu, enligt förlängningen, ut i juli 2013, men kan vi säga upp det NU och åberopa 3 månaders uppsägningstid?
SVAR
Hej Thomas och tack för din fråga!

Enligt avtalet måste dessa 12 månader ha passerat innan avtalet upphör. Dock kan du självklart skriftligen säga upp avtalet nu så du slipper göra det i senast i april. Du kan alltså inte åberopa 3 mån uppsägningstid och du säger upp avtalet nu utan får vänta ut 12-mån perioden.

Med vänlig hälsning,
Angelica Rigborn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll