Blir en gemensam bostad som innehas med nyttjanderätt samboegendom?

Har sålt mitt eget hus och flyttat in på min sambos släktgård. Gården är fortfarande skriven på hans mamma(pappan bortgången) Jag tror att de har skrivit papper på att han ska ärva gården och att hans bror ska ärva skogen men vet ej säkert. Blir gården giftorättsgods eller hamnar jag och barnen utanför? Är det "säkert" för mig att finansiera utbyggnad av gården med min vinst från husförsäljningen eller är det att kasta pengarna i sjön? Vill gärna äga gården tillsammans för att ha nåt typ av skyddsnät.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Reglerna om giftorättsgods endast är tillämpliga på makar och eftersom ni är sambor så är gården inte giftorättsgods och den kommer inte heller att bli det om ni inte gifter er i framtiden. Samboförhållanden regleras istället av Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. Lagstiftningen är medvetet betydligt mindre omfattande än vad den är för äktenskap och det ekonomiska skyddet för en sambo är därför också mycket svagare än vad det är för en make i den händelse att förhållandet upphör. Sambolagens motsvarighet till Äktenskapsbalkens giftorättsgods är den så kallade samboegendomen. Skillnaden är att det bara är viss sorts egendom som kan klassas som samboegendom medan giftorättsgods enligt huvudregeln omfattar all egendom som en make har. När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen delas lika mellan parterna om någon av dem begär det (Sambolagen 8§). För att en bostad ska vara samboegendom så måste den ha förvärvats för gemensam användning (Sambolagen 3§). Om bostaden köpts under själva förhållandet så antas den ha förvärvats för gemensam användning, samma sak gäller oftast för gåvor. Om den däremot ärvs så är det inte säkert att den kommer att bedömas ha förvärvats för gemensam användning och då kommer bostaden inte heller att klassas som samboegendom. Det är dessutom möjligt att din sambos mamma skriver in i sitt testamente att gården ska vara enskild egendom och med tanke på att det är en släktgård så är det troligt att hon gör det. Om hon skriver in att gården ska vara enskild egendom så kommer den inte klassas som samboegendom även om gården, trots att den ärvs, bedöms ha förvärvats för gemensam användning. Det är alltså högst osäkert om du kommer att kunna göra några anspråk på gården i framtiden om ert förhållande upphör. Det lättaste sättet att lösa problemet är att ni helt enkelt köper gården av din sambos mamma eftersom den då blir samboegendom. Vad gäller dina barn så påverkar inte din och din sambos relation deras rätt om de är gemensamma barn. De har arvsrätt och rätt till underhåll av er båda precis som andra barn. Om de inte är gemensamma barn så har de dock endast rättigheter gentemot dig. Sammanfattningsvis: Det är inte säkert för dig att finansiera en utbyggnad av gården eftersom du i dagsläget inte har någon som helst rätt till den så se till att ni köper gården eller får den i gåva av henne innan du börjar spendera en massa pengar på den. En sak som komplicerar saken är att din sambos bror också gör anspråk på fastigheten. Som jag ser det så är det nog bäst att ni sätter er ned du, din sambo, hans mamma och hans bror och bestämmer er för hur ni ska dela upp fastigheten så att det inte råder några oklarheter. När ni är överrens så tycker jag att ni ska ta hjälp av en jurist som kan hjälpa er att skriva de avtal som behövs för det är ett ganska komplicerad läge ni har hamlat i nu och det är inte juridiskt optimalt för någon av er. Den bästa lösningen tror jag är att ni tillsammans med din sambos bror köper ut fastigheten från din sambos mamma och sedan upprättar ett avtal om samäganderätt där ni tydligt reglerar vem som får nyttja vad. Eventuellt så skulle ni kunna ansöka hos lantmäteriet om att få fastigheten kluven så att ni slipper äga tillsammans med brodern. Om hon av någon anledning inte vill att ni ska köpa ut fastigheten så måste du och din sambo se till att ni skriver ett avtal om nyttjanderätt av fastigheten. Se också till att ni får nyttjanderätten inskriven hos lantmäteriet. Gör ni det så har nämligen både du och din sambo rätt att bo kvar i huset åtminstone så länge som avtalet varar, även om fastigheten överlåts till någon annan, se Jordabalken 7 kap 14§ (https://lagen.nu/1970:994). Återigen: ta hjälp av juridisk expertis så att det blir rätt. Med vänliga hälsningar
Pierre OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”