Arvsrätt sambos

jag har köpt en lägenhet i Italien. Bor i Sverige med en sambo och vi har ett samboavtal som skriver bort all arvsrätt. Jag har tre egna barn och min sambo två egna barn. Om jag som ensamägare till bostad i Italien avlider först kan då min sambo eller hans barn hävda arvsrätt på lägenhet i Italien? kan jag skriva bort det om det är så?

Lawline svarar

Hej! Enligt svensk rätt har sambos ingen arvsrätt efter varandra bortsett från bostad och bohag som används för gemensamt bruk. Såsom ni har gjort finns möjlighet att avtala bort att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning (se 9§ sambolagen). Om det skulle bli en eventuell arvstvist i samband med att du går bort är det lagen i det land där du har medborgarskap som gäller. Således kommer din nuvarande sambo eller dennes barn inte att ärva den bostad ni har avtalat om. För mer information om arvsrättsliga förfaranden i Italien kan du besöka http://www.successions-europe.eu/sv/italy/topics.
Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning