Rättsverkningar av hängavtal

Är ett hängavtal lika bindande inom MBL som ett kollektivavtal? Jag tänker främst på §11 som rör förhandlingsplikt.

Lawline svarar

Hej! Svaret på din fråga är ja. I princip krävs att kollektivavtal undertecknats av såväl arbetsgivaren (eller denne tillhörig arbetsgivarorganisation) och arbetstagarorganisation (Lag om medbestämmande i arbetslivet 23 §). Trots att hängavtal i allmänhet tillkommer genom att en fackorganisation översänder ett formulär som ensidigt undertecknas av arbetsgivaren anses detta formkrav vara uppfyllt. Anledningen härtill är att det i dessa situationer inte borde uppkomma meningsskiljaktigheter om avtalets innehåll (AD 2004:61). Att det i ett hängavtal endast finns en hänvisning till det egentliga avtalet påverkar sålunda inte denna bedömning. Rättsverkningar som därför aktualiseras med anledning härav är bl.a. rätt till medbestämmande (MBL 11§), fredsplikten (MBL 41-44 §§), medlemsbundenhet (MBL 26-27 §§) och möjligheten till allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott (MBL 55 §). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760580.HTM Mvh
Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”