Utgör förflyttning av annans tillhörigheter egenmäktigt förfarande?

Hej! Hålle rpå och separerar och är utsatt för hot. Kan jag bli åtalad för egenmäktigt förfarnde om jag ställer ut min fd sambos bohag i garaget för att jag inte vågar någon annan än henne tillträde till fastigheten. Det handlar om ca 20 kartonger, ett enklare bord, 4 stolar, en säng, en byrå och en soffa. Det mesta av enklare slag och till ett uppskattat nypris om ca 20 Tkr. Kanske värt 10 Tkr idag. Har för avsikt att ställa ut det i ett låst garage och enbart ca 5-10 timmar innan det avhämtas. Om jag kan åtalas, vad kan maximum straff bedömas till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor. För att en gärning ska utgöra egenmäktigt förfarande krävs i princip att denna resulterat i att en viss sak inte längre kan disponeras, eller användas av besittaren (dvs. personen som har rätt till föremålet) på samma sätt som denna haft möjlighet att göra tidigare. I praxis har det ansetts att om man rullar undan en bil en kort sträcka för att bereda plats för sin egen är detta egenmäktigt förfarande, i vart fall när bilens nya placering innebär att den står olagligt parkerad. Men om en dylik förflyttning av en sak inte innebär att det blir svårare för besittaren att komma åt egendomen, och inte heller resulterar i att egendomen lättare kan skadas, bör inte gärningen anses utgöra egenmäktigt förfarande. I ditt fall bör detta betyda att det inte innebär egenmäktigt förfarande om du flyttar din f.d. sambos tillhörigheter ut till garaget, om 2) din f.d. sambo har samma möjlighet att använda, eller hantera dem som innan, och 2) placering inte innebär att de kan ta skada. Dock kan bedömningen bli den motsatta om din f.d. sambo har ägande-, och nyttjanderätt till den fastighet i vilka sakerna befinner sig. I sådana fall kan det anses att du genom att flytta på möblemanget har medfört att din f.d. sambo inte kan nyttja sin rätt, eller sina tillhörigheter på samma sätt som tidigare; t.ex. eftersom han inte har någon säng i sin fastighet kan han inte längre sova i denna, och eftersom hans TV inte längre har tillgång till el-, och teleanslutning kan han inte längre använda denna. Om du åtalas och dömds för egenmäktigt förfarande är straffmaximum formellt sett fängelse i sex månader. Dock dömer domstolen aldrig ut maxstraffet, och det reella straffmaximum bör ligga på en betydligt lägre nivå; böter bör vara det straff som döms ut om inte särskilda skäl talar däremot (se här för mer information http://lawline.se/answers/4360, samt 29 kap. BrB om straffmätning, https://lagen.nu/1962:700#K29).
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”