Tidsbegränsad andrahandsuthyrning

Hej, Jag har en fråga angående andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Enligt styrelsen i min bostadsrättsförening är jag bara tillåten att hyra ut min lägenhet i 1 år, det är deras maximala gräns. Men när jag gick in och läste på en sida på Internet läste jag att det finns vissa undantag, då samtycke till andrahandsuthyrning inte behövs. Detta skulle gälla vid: - arbete/studier/vård av anhörig på ort till vilken man inte kan pendla - värnpliktstjänstgöring - provsamboende - sjukdom Då jag både ska prova ett samboende och har lidit av en längre tids sjukdom, som gjort det omöjligt för mig att bo själv, stämmer jag ju in på 2 stycken av dessa punkter. Min fråga är därför om jag alltså inte behöver min bostadsrättsförenings samtycke för att ha lov att hyra ut min bostadsrätt i mer än 1 år, vad säger lagen? Tack på förhand! Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrättslägenhet blir bostadsrättslagen (BrL) tillämplig. Lagen föreskriver att andrahandsuthyrning endast är tillåten om styrelsen i bostadsrättsföreningen lämnar sitt samtycke, vilket framgår av 7 kap. 10§ BrL, se https://lagen.nu/1991:614. Om styrelsen vägrar att lämna sitt samtycke har bostadsrättshavaren rätt att vända sig till hyresnämnden för att få upplåtelsen prövad. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om det föreligger beaktansvärda skäl. Detta framgår av 7 kap 11§ BrL. De situationer du nämner är inte undantag till kravet på styrelsens samtycke utan situationer som faller in under begreppet beaktansvärda skäl. Hyresnämnden ska även ta hänsyn till om bostadsrättsföreningen har någon befogad anledningen till att inte ge samtycke. Om tillstånd lämnas ska det begränsas i tid, dvs. det ska vara på exempelvis ett år. Det finns inte i lag reglerat inom vilka tidsramar andrahandsuthyrning ska/får ske, utan det får hyresnämnden avgöra. Hyresnämnden ska då dels se till de beaktansvärda skälen samt till bostadsrättsföreningens intressen. Sammanfattningsvis kan sägas att de situationer som du nämner inte är undantag till kravet på samtycke. Det verkar inte vara tvistigt er emellan att du ska ha rätt att hyra ut din bostadsrätt i andrahand, bara för hur lång tid det ska få ske. Om ni inte kan komma överens har du alltså möjlighet att vända dig till hyresnämnden för att söka tillstånd till uthyrning. Det bör även nämnas att om bostadsrättsinnehavaren hyr ut sin bostadsrätt utan samtycke eller tillstånd föreligger grund för hävning, enligt 7 kap 18§ punkt 2 BrL. Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,
okänd okändRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000