Preskriptionstid samt påföljd för stöld

Hej, Min bäste kompis har tagit saker för runtomkring 2000 kr från ikea,räknas som stöld. Polisen har kotaktat honom drygt 2 år senare. Han är väldigt ångerfull. Min fråga är hur mycket är preskribtionstiden och vad som kommer att hända honom. Mycket tacksam på förhand.

Lawline svarar

Hej, Bestämmelserna för detta finner du i Brottsbalken (https://lagen.nu/1962%3A700). Preskriptionstiden för stöld är fem år enligt 35 kap 1 § 2 p, vilket innebär att din väns brott inte är preskriberat. Enligt 8 kap 1 § så kan stöld ge fängelse i upp till två år. Det finns inte något minimitid vilket innebär att den kortaste påföljden som kan bli aktuell är fängelse i 14 dagar. I Sverige dömer rätten endast till fängelse om mildare påföljd inte kan bli aktuell. Andra påföljder som skulle kunna komma på tal här är villkorlig dom eller skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst. Längden på fängelsevistelsen, skyddstillsynen eller samhällstjänsten samt vilken av dessa alternativ rätten väljer beror på en rad omständigheter, bland annat om din vän tidigare är straffad för likartad brottslighet eller är förstagångsförbytare. Med vänlig hälsning,
Emily TöyräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo