Fördelning av kvarlåtenskap

2012-12-05 i Sambo
FRÅGA
Hej. Jag och mina syskon är sk särkullbarn till vår nyligen avlidne far.Vi har begärt jämkning för att få ut vår laglott. Enl bouppteckningen finns ett bankkonto som min far och hans sambo förfogade över gemensamt där 50% av behållningen är fördelad på dem respektive. Sambon hävdar nu ensamrätt till detta konto eftersom hon stod som huvudkontohavare och vår avlidne far som medkontohavare. Vår fråga: vad gäller juridiskt för arv av tillgångarna på ett sånt här konto? Tacksam för ert svar.
SVAR
Hej och tack för er fråga här på Lawline.

*Inledande kommentar*

Gällande relation mellan tidigare sambos, som i denna situation, så föreligger det ingen rätt till arv enligt huvudregeln. Möjlighet finns att man med testamente gör sin sambo arvsberättigad. Även om ni inte nämner det explicit i er fråga så låter det som att en testamentering faktiskt skett då ni haft behov av att begära jämkning för laglott.

För att ge ett så fullgott svar som möjligt så behandlar jag därför frågan utifrån både det fallet att testamente upprättats till förmån för sambon och den situationen att så inte är gjort.

*Bodelning i samboförhållande*

När ett samboförhållande upphör så skall sedvanlig bodelning ske om inte annat avtalats.
Vad som skall ingå i denna bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag. Se Sambolagen 3§. Vad man tittar på i denna del är dels om egendom förvärvats med avsikt att användas gemensamt samt dels om egendomen i sig är sådan att den kan anses vara samboegendom.
Utanför begreppet faller nämligen vissa egendomsslag såsom exempelvis ett banktillgodohavande som det rör sig om här.
Denna egendom skall ej räknas in i någon bodelning utan den som äger tillgodohavandet får det utan att sambo har någon rätt. Vid dödsfall finns då som sagt möjlighet att testamentera egendom till sambon men detta får endast göras till den del som uppgår till 50% av den avlidnes kvarlåtenskap då andra delen är avsedd till att säkra laglottsanspråk.

*Tillgångar på kontot*

Som ni förstår så blir då det intressanta i er fråga vem som anses äga banktillgodohavandet. Främst handlar det om en bevisfråga. Faktumet att någon står som huvudkontohavare och annan som medkontohavaren har i min mening ingen uteslutande betydelse. Viktigare är däremot hur förfogandena sett ut och om man kan skilja på förmögenhetsmassan genom att exempelvis se vilka belopp som härstämmar från vilka konto. Säkerligen kan det vara klurigt att helt fastställa hur detta sett ut och vanligen löses det med att man, som ni beskriver ovan, delar massan i två delar om 50 % var och gör det utifrån faktumet att oavsett ursprunget till kapitalet så har det förfogats gemensamt. Sambon som då möjligen inte kan åberopa någon direkt styrkt äganderätt kan då istället nämligen hävda ”dold samäganderätt” som kan göras även i egendom som ej är att anses som bohag. Vanligen aktualiseras detta vid olika förvärv men bör även vara aktuellt att användas som argumentation i situationer som denna.

Min bedömning är därmed att någon direkt grund för hävdande av ensamrätt till banktillgodohavandet ej finns för den efterlevande sambon. Som arvingar skall ni därför ha rätt till den del av banktillgodohavandet som representerar er faders kvarlåtenskap och om det är så att testamente utformats till fördel för kvarlevande sambo så har ni minst rätt till den del som representerar er laglottsjämkande andel.

För vidare läsning rekommenderar jag följande:
Sambolagen SFS 2003:376
Ärvdabalken SFS 1958:637
”Rätt Arv”- Margareta Brattström och Anna Singer
”Äktenskap, Samboende och Partnerskap” – Anders Agell och Margareta Brattström

Jag hoppas denna information hjälper er i er situation
Lycka till
Vänliga hälsningar
Patrik

Patrik Kragh Myllenberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98676)