Förskott på arv till bröstarvinge

Hej, min mammas bror köpte deras föräldrars gård för några år sedan till ett rabatterat pris utan att min mamma var inblandad på något sätt. Jag undrar nu vad som händer när deras föräldrar dör (de är de enda barnen), får min mamma ut någonting extra, dvs ses det rabatterade gårds köpet som ett förskott på arv? Jag är orolig att min mamma har blivit blåst på mycket pengar och skulle gärna vilja ha svar på det här. Mvh

Lawline svarar

Hej! Rabatterade köp mellan föräldrar och barn på det här viset brukar oftast ses som ett förskott på arv. 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) ställer upp en presumtion om att så är fallet. Om vi säger att fastigheten som din mammas bror fick köpa hade ett värde om 2 milj. kronor, men han endast betalade 500 tusen kronor kommer förskottet vara 1 500 000 kr. Denna summa ska då räknas av från hans andel vid föräldrarnas arvsfördelning. Om det, vid den sista avlidna förälderns död, finns en kvarlåtenskap om låt säga 4 milj. kr, måste man imaginärt lägga till 1,5 milj. på kvarlåtenskapen och dra bort samma värde från den persons andel, vilken fått förskottet. Det skulle kunna se ut såhär: Kvarlåtenskap 4 milj. (finns) + 1,5 milj. (förskottet) = 5,5 milj. Din mammas del: 2,75 milj. Din mammas brors del: 2,75 milj. - 1,5 milj. = 1,25 milj. På det viset kommer man på rättvist sätt fördela de 4 milj. kr som faktiskt finns kvar efter föräldrarna. Det man måste tänka på är att presumtionen om förskott på arv kan brytas om det finns bevis som kan visa att försäljningen verkligen var tänkt som en gåva. I slutet av dagen blir sådana här frågor alltid avgjorda på grund av den bevisning som finns. Din mammas bror måste i vart fall visa att försäljningen inte var tänkt som förskott. Hur lätt eller svårt det blir är svårt för mig att svara på. Hoppas mitt svar gett dig lite klarhet! Vänligen,
Marina RönnquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning