Beskattningskonsekvenser vid överlåtelse av bostadsrätt

2012-12-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, Äger en bostadsrätt, inköp 1.000.000, värderad till 1.500.000. Nu vill jag att min sambo ska få hälften, betala halva marknadsvärdet för det, men vill inte utlösa reavinstbeskattning nu. Hur gör vi på bästa sätt?
SVAR
Hej!Såsom jag förstår det avser du att överlåta halva din bostadsrätt till din sambo så att ni äger denna till 50% var och att hon som ersättning för 50% av innehavet i bostadsrätten betalar 725 000 kr. Om din sambo tar över hälften av din bostadsrätt kan detta antingen ses som en försäljning eller som gåva. Överlåtelsen betraktas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet av bostadsrätten. Med hänsyn till att du överlåter halva bostadsrätten ses detta som en gåva om ersättningen om 725 000 kr understiger halva taxeringsvärdet på bostadsrätten. Då en gåva inte är att anse som en avyttring inträder ingen kapitalvinstbeskattning av givaren (se 41:2 samt 44:3 inkomstskattelagen (IL), vilka ska läsas motsatsvis). Om ersättningen å andra sidan motsvarar eller överstiger hälften av taxeringsvärdet så kommer detta att ses som en avyttring. Kapitalvinsten beräknas då i enlighet med regleringen i 44 kap (samt till viss del enligt 46 kap IL) och 22/30 kommer tas upp till beskattning. Om kapitalvinst uppkommer vid försäljning av bostad finns möjlighet enligt 47 kap IL till uppskov med vinsten. För detta krävs dock att du förvärvat eller avser att förvärva en ny bostad. Jag antar att du inte har för avsikt att köpa någon ny bostad utan att du och din sambo även fortsättningsvis ska bo i din bostadsrätt. I så fall föreligger tyvärr inte rätt till uppskovsavdrag med kapitalvinsten för din del. Jag hoppas att detta klargjort regleringen något och att ni utifrån svaret ovan hittar en lösning som passar er. Lycka till!Inkomstskattelagen hittar du genom att klicka på länken: https://lagen.nu/1999:1229#A7.
Maria Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll