Undantag från konsumtionsprincipen

Hej, Kan jag köpa ett par skor i butik, "styla" dessa och säljs vidare? Tanken är att jag i så fall uppger att det är ett par skylde skor från märket ZZZZZ.

Lawline svarar

Hej! Skorna som du köper i butiken är troligtvis skyddade av varumärkeslagen (2010:1877) (VML). Detta innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda varumärket(vilket även kan innefatta varans form eller utstyrsel) i sin näringsverksamhet, se 1 kap. 4 och 10 §§ VML. Rättighetsinnehavaren innehar alltså en ensamrätt att bestämma hur varumärket får användas. Denna ensamrätt inskränks dock av den s.k. konsumtionsprincipen, se 1 kap. 12 § st. 1 VML. Principen innebär att om en vara lovligen (dvs. av rättighetshavaren själv eller av någon med dennes samtycke) sålts på marknaden inom EES-området, t.ex. Sverige, så får vem som helst sälja vidare produkten under samma varumärke. Man säger då att ensamrätten till varumärket "konsumerats". Trots detta finns ett undantag som aktualiseras om varans skick förändrats eller försämrats sedan den förts ut på marknaden, se 1 kap. 12 § st. 2 VML. I så fall anses ensamrätten fortfarande gälla. Detta innebär alltså att om du förändrar skorna genom att "styla" dem, så kan detta utgöra en sådan förändring av varans skick som gör att vidareförsäljning skulle innebära varumärkesintrång. Varumärkeslagen: https://lagen.nu/2010:1877 Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000