FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/12/2012

Förkovransregeln

Min fråga gäller förkovransregeln. Min gudmor har nyligen gått bort. Hon hade skrivit ett testamente som är väldigt tydligt, hennes egendom ska fördelas i lika delar mellan mig och hennes sex syskonbarn. 1972 blev gudmor änka, det fanns inga barn, och hon ärvde då sin make bl.a bostadsrätten de bodde i och köpt gemensamt. I makens bouppteckning finns det upptaget 8 efterarvingar. Min fråga är hur man som dödsbodelägare hävdar att förkovransregeln ska tillämpas? Gudmor har förvärvsarbetat t.o.m. 68 års ålder och har därmed kunnat spara en summa utöver det som blev vinst efter att bostadsrätten såldes (och skatten betalats)för sex år sedan. Tillämpas regeln automatiskt eller behöver den efterlevandes arvingar begära detta? Till vem ska det i så fall göras och när?

Lawline svarar

Hej, Förkovransregeln innebär att om en efterlevande make, sedan den första maken gick bort, har ökat sin förmögenhet genom arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete så ska denna förmögenhetsökning endast tillfalla den efterlevande makens arvingar. Den först avlidne makens efterarvingar har alltså ingen rätt att ta del av en förmögenhetsökning hos den efterlevande maken som beror av en sådan anledning. Detta regleras i 3 kap. 4 § st. 1 ärvdabalken. Förkovransregeln tillämpas inte automatiskt utan den efterlevande makens arvingar måste visa att förmögenhetsökningen berott på arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete. Detta bör framställas så fort som möjligt till de övriga dödsbodelägarna, dock innan arvsskiftet har ägt rum och dödsboet har avvecklats. Med vänlig hälsning,
Axel BonningRådgivare