Fråga om godkännande av ordningsbot

2012-11-30 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej!jag blev anklagad för att ha urinerat på allmän plats av patrullerande polis,jag nekar,skriver inte på föreläggande ordningsbot, blir upplyst om att då blir det rättegång,polisen tar mitt namn och telefonnummer.Efter 8 månader kmr 2 civila poliser hem till mig och ber mig skriva på den här boten som jag en gång nekat till och nekar åter igen till,men blir då upplyst om att det är lika bra att skriva på eftersom deras kollegor är tillförlitliga och att jag skulle förlora i en rättegång och få betala rättegångskostnaderna själv.Mot min vilja skrev jag på.Får det gå till så här, skulle jag inte fått en anmälan eller något under dom här 8 månaderna som gått.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I 48 kapitlet rättegångsbalken (1942:740) (RB) återfinns regler angående föreläggande av ordningsbot. I 48 kapitlet 2 § 2 st. RB stadgas att föreläggande av ordningsbot innebär att den misstänkte omedelbart godkänner eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff. Enligt 48 kapitlet 15 § 1 st. RB stadgas vidare att föreläggande av ordningsbot inte får utfärdas om den misstänkte förnekar gärningen. Dessutom får en polisman aldrig övertala en misstänkt att erkänna ett brott. Har dock ett föreläggande godkänts gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se 48 kap. 3 § 2 st. RB. Ett godkänt föreläggande kan inte ändras eller återkallas av polisen men kan i vissa fall undanröjas av domstol. Bestämmelserna om hur man klagar över ett godkänt föreläggande finns i 59 kapitlet 5, 6 och 9 §§ RB. Den som vill klaga på ett föreläggande ska göra detta skriftligen till tingsrätt som kunnat ta upp åtal för brottet.

Vänligen,
Nathalie Ståhl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98495)