Umgänge

Hej! Har ett fastställt umgängesschema att barnen ska vara hos sin mamma var tredje helg (plus lov, storhelger osv). Barnen är 7 och 4 år gamla. Den äldsta har blivit bjuden på disco fredagen de ska på helgumgänge och vill hellre dit än till sin mamma nu. Hur ser det ut om mamman inte kan/vill byta helg på grund av detta? Kan man göra något eller är det bara att låta barnen åka på umgänge ändå? Har varit väldigt konfliktfyllt och jag och barnens mamma kommer inte överrens om något.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! I 6 kapitlet 15§ Föräldrabalken, (FB) stadgas det att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet ej bor med, vilket era barn i detta fall gör. Det viktiga är att det alltid är barnets bästa som ska beaktas i alla situationer, vilket även lagen stadgar i 6 kapitlet 2a§ FB. Du som är den förälder där barnet bor har om ni har gemensam vårdnad skyldighet att lämna upplysningar som främjar umgänget, 6 kapitlet 15§ 4st FB, om inte särskilda skäl talar emot det. Detta gäller viktiga upplysningar som barnets skolgång, läkarbesök, kamratrelationer och fritidsintressen. Det är ni föräldrar som gemensamt har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med båda föräldrarna tillgodoses. En förälder som vill umgås med sitt barn har rätt att föra talan och begära att rätten beslutar om umgänge mellan föräldern och barnet, 6 kapitlet 15a§ FB, om det anses ligga i barnets bäst att de har kontakt. Socialnämnden kan även hjälpa föräldrar att träffa avtal om umgänge, 6 kapitlet 17a§ FB. Är det så att umgängesschemat är fastställt av rätten eller avtalat om med hjälp av socialtjänsten så kan den förälder som har umgänge söka att rätten verkställer beslutet. Om ni har svårt att komma överens i frågor som rör barnen har ni rätt att få hjälp av socialtjänsten i er kommun genom samarbetssamtal, 5 kapitlet 3§ Socialtjänstlagen. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Socialtjänstlagen hittar du här: https://lagen.nu/2001:453 Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen
Sofia LiljaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”