Skatterättsliga konsekvenser av överskrivning av bostadsrätt

2012-11-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
köpte en bostadsrätt till min föräldrareftersom dessa hade kronfogdensom jag står på.nu när de år skuldfria efter skuldsanering så vill de att vi skall skriva över detta till demm .kan jag göra detta utan att jag får problemSKatt m.m,huset köptes för 45tusen kr ,idag värt 900000 tusen kr
SVAR
Hej!

Tack för din fråga! Huruvida du måste betala skatt för bostadsrätten eller inte är beroende av om du får ersättning då du skriver över denna. Om du inte får någon ersättning gör du ingen vinst och då är du inte skattskyldig. Du blir inte heller skattskyldig om du säljer bostaden för samma summa som du köpte den för. I sådana fall har inte heller någon vinst uppkommit. Skulle du däremot sälja bostadsrätten för 90 000 blir du skattskyldig för vinsten, d.v.s. maximalt 45 000. Härifrån kan du i sådana fall göra avdrag för kostnader för exempelvis mäklararvoden etc. Se Inkomstskattelag 41 kap 2 §, här. Lycka till!

Mvh

Isabel Ringsby
Isabel Ringsby
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll