FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning28/11/2012

Förstahandshyresgästens ansvar vid Andrahandsuthyrning

Hej, Om en hyreslägenhet hyrs ut i andra hand med hyresvärdes godkännande men med påslag på hyran som är mer än skäligt och andrahands hyresgästen kräver överskottet tillbaka, kan detta innebära fara för förstahands hyresgästen förutom att denne blir ersättningsskyldig? Kan förstahands hyresgästen riskera att bli av med kontraktet och vräkt pga. detta? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga här på Lawline. *Kort överblick* Att man som hyresgäst, och inte minst då man hyr i andra hand, kommer i konflikt med sin hyresvärd vid någon punkt är vanligt förekommande. När det gäller hyresärenden likt detta så finns det närmre reglering i jordabalkens 12 kap som i folkmun kallas Hyreslagen. Hyran på en hyresrätt får sättas efter vad som anses vara skäligt i relation till hyran på ur bruksvärdet sett liknande lägenheter. Enkelt sagt så skall alltså hyran på två liknande lägenheter sättas på samma nivå. Förstahandshyresgästen får om lägenheten uthyres möblerad göra ett tillägg på hyran för möjligt slitage på möbler och liknande. Skäligt tillägg, enligt domstolspraxis, är 10-15 % över vanlig hyresnivå. Om oskälig hyra betalats till hyresvärd vid andrahandsuthyrning så kan hyresnämnden på hyresgästens ansökan besluta att hyresvärden, alltså i detta fall förstahandshyresgästen, skall återbetala detta belopp samt ränta till hyresgästen. *Hur går det då för hyresvärden, dvs. förstahandshyresgästen?* Regleringen kring hyresrättens vara eller icke vara finner vi närmre i den senare delen av 12 kapitlet. Rätten till uthyrande i andra hand vid samtycke beskrivs närmre i 12:39-40§. Av relevans för din fråga är främst att lagen sedan tydliggör under vilka grunder en hyresrätt kan anses förverkad, dvs förlorad, i 12:42§. Här omnämns bland annat den situationen att någon hyr ut utan samtycke. Något kring konsekvensen av en korrekt andrahandsuthyrning med oskälig hyra omnämns inte. Listan i 12:42§ får i sig anses vara uttömmande och som ett resultat av det så ger en oskäligt satt hyra *inte* upphov till att förstahandshyresgästen riskerar bli av med sitt kontrakt och bli vräkt. För närmre titt se gärna: Jordabalk 12 kap (SFS 1970:994) Lycka till Vänliga hälsningar Patrik
Patrik Kragh MyllenbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?