HYRESVÄRDS UPPSÄGNING AV HYRESKONTRAKT PÅ BESTÄMD TID

Hej Jag är en student och hyr en ett rum i en tillbyggd liten lägenhet som står på hyresvärdens tomt. Jag har skrivit kontrakt fram till 31 Maj 2013. Det var en annan student som hyrde det andra rummet, men han flyttade ut självmant efter ca 2veckor. Hyresvärden får inte det andra rummet uthyrt och den 1 oktober fick jag ett mail där han skrev att han var nödsakad att säga upp mig. När jag pratade med honom angående uppsägningen så sa han att han blir tvungen att tänka på sin ekonomiska situation och det innebär att han säger upp mitt hyreskontrakt till den 31December 2012 för att sedan kunna ta in två nya studenter inför vårterminen. I hyreskontrakter står ingenting om annat avtal angående uppsägningstid. Min fråga är får han och har han rätt till att säga upp kontraktet tidigare på grund av detta? Med vänliga hälsningar Lotta

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Ett hyresavtal som gäller på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, se jordabalken 12 kap 3 §. Har hyresförhållandet varat i mer än nio månader måste dock uppsägning av avtalet ske för att det skall upphöra att gälla. Huvudregeln är således att parterna är bundna av avtalet under hela avtalsperioden, oavsett hur tidigt uppsägningen görs. Denna regel är tvingande till hyresgästens fördel och kan således inte avtalas bort. I ditt fall innebär detta att din hyresvärd inte kan säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla, innan den avtalade hyrestidens utgång. Länk Jordabalken kap 12 (hyreslagen): https://lagen.nu/1970:994 Med vänlig hälsning
Josefin AjemarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”