Formkrav för penninglån

2012-11-25 i Skuldebrev
FRÅGA
Hejsan,jag lånade ut en massa pengar (15 000 SEK) till en nära vän som jag känt under flera år. Jag visste att hon alltid haft pengaproblem men jag litade på henne och antog att jag skulle få tillbaka dem.Lät henne flytta in i min lägenhet, hon skulle bo där i tre månader. Men då hon var min vän så skrev vi inget kontrakt eller något (dumt jag vet). Plus att jag inte har några kvittobevis på allt hon har lånat av mig. Vårt system för skyldigheter var att skriva i ett dokument: sak samt summa för allt hon hade lånat.Efter ett tag så skrev hon att hon hittat en annan lägenhet och ska flytta ut. Inte nog med att hon sätter mig i skiten i lägenheten (jag har ingen inkomst, får endast f-kassa) så säger hon att hon inte har några bevis på hur mycket jag är skyldig henne.Så hur får jag tillbaka pengar från någon om jag inte har kvitton eller kontrakt och har blivit totaltlurad av en manipulativ "vän"?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Vad gäller penninglånet som i detta fall ingåtts mellan två privatpersoner saknas nästan helt specifika lagregler och man är hänvisad till allmänna avtalsrättsliga principer.

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men problemet med muntliga avtal är som du säkert förstått att det är väldigt svårt att bevisa vad parterna egentligen kommit överens om. Från din berättelse bör det främst ses som att du och din vännina åtminstone slutit ett muntligt avtal om att du ska låna ut 15 000 kr till henne. Skulle du välja att inleda en process avseende återbetalning av penningsumman är det svårt för mig att med någon större säkerhet, uttala mig om dina möjligheter att vinna en sådan process. Det allra bästa vore om du har någon form av dokument som anger den aktuella summan, samt att det tydligt framgår att du och din motpart (din vännina i detta fall)ingått ett låneavtal. Skulle du välja att inleda en process är det mycket viktigt att vara medveten om att det är du som hävdar att ett bindande avtal har uppkommit och därför bär bevisbördan för att så verkligen har skett.

Se hänvisning Handelsbalk Kap 9 §5: här
I lagen använder man sig av beteckningen försträckning avseende penninglån.

Vad gäller avsaknaden av hyreskontrakt så regleras denna situation av Hyreslagen vilken finns i Jordabalkens 12 kap. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Ett hyresavtal kan vara både skriftligt som muntligt. Om parterna inte har avtalat något så ska lagens regler tillämpas.

Ett hyresavtal kan enligt 3 § Hyreslagen ingås på obestämd eller bestämd tid. Ett obestämt avtal gäller från en viss tidpunkt och gäller tills vidare. Det måste sägas upp för att upphöra att gälla. Ett bestämt avtal börjar från en viss tidpunkt och avslutas vid en senare tidpunkt. För att bestämma uppsägningstiden måste man veta vilket slags avtal det är. I detta fall förmodar jag att det är ett obestämt avtal (tillsvidareavtal). För ett sådant avtal gäller en uppsägningstid på tre månader. En hyresgäst som säger upp hyresavtalet har även enligt 5 § Hyreslagen tre månaders uppsägningstid.

En uppsägning kan vara muntlig om hyresförhållandet har varat i mindre än tre månader. En uppsägning från hyresgästen får vara muntlig om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Se hänvisning Jordabalken kap 12: här

Hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning

Josefin Ajemark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93179)