Förskott å arv

I dödsbo med två barn är dessa legatarier enligt testamente. Behållningen i boet täcker inte legaten. Skall gåvor, som utgör arvsförskott, avräknas mot respektive barns legat?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Huvudregeln enligt svensk rätt är att gåvor som arvlåtaren har givit till sina, eller något av sina barn, under sin livstid skall räknas som förskott på arv. Gåvor som arvlåtaren givit sina barn ska endast avräknas som förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Dvs om arvlåtaren har uttryckt sin vilja om att gåvan inte skall vara ett förskott på arv så ska gåvan inte heller avräknas som förskott på arv. Detta enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6) Värt att påpeka är att enligt 6 kap. 2 § Ärvdabalken ska avräkning inte ske för sedvanliga gåvor till bröstarvinge, vilkas värde ej står i missförhållande till givarens villkor. Detta innebär i princip att mindre gåvor som inte kan anses som oskäliga i jämförelse med arvlåtarens övriga ekonomiska förhållanden skall inte ses som förskott på arv. Förskott å arv innebär alltså en avräkning (dvs. en avräkning ska som huvudregel ske mot det arv som bröstarvinge erhåller efter arvlåtarens bortgång) och inte en återbäring av förskottet. (Inte ens om förskottet varit större än arvslotten blir det fråga om återbäring. Arvingen får behålla vad han eller hon fått "för mycket" i förskott.) Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning