Kvitta bostadsrättsvinst mot bostadsrättsförlust?

2012-11-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Min fru och jag har under 2012 genomfört två försäljningar av br- lägenheter. Först sålde vi en lgh med vinst för att därefter köpa och sälja en med förlust (i stort sett motsvarande mäklararvodet ) - kan förlustaffären kvittas mot vinstaffären? Tilläggas att vi har köpt ännu en lägenhet.
SVAR
Inom skatterätten räknas bostadsrätter som kapitaltillgångar och ska beskattas enligt reglerna för inkomst av kapital. Vinst/förlust vid försäljning av bostadsrätter ska tas upp till beskattning det år som avyttring skett, dvs det år bostadsrätterna har sålts.

Om man har ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas detta med 30%. Har man däremot ett underskott får man istället en skattereduktion på 30%, som dras från ens förvärvsinkomst. Samtliga vinster och förluster inom inkomstslaget kapital måste alltså läggas samman innan de beskattas eller man får skattereduktion.

Båda bostadsrätterna ni har sålt faller inom inkomstslaget kapital. Vinsten från den första lägenheten ni sålde och förlusten från den andra ska alltså ingå i beräkningen av er totala kapitalinkomst för året. På så vis kvittas de mot varandra.

Louise Bjartell

Louise Bjartell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll