FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga24/11/2012

Svar

Under 18 skriver eget bostadskontrakt med vårdnadshavare. Är vårdnadshavare ansvarig för hyran. Barnet har socialbidrag och hyr av kommunen.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Eftersom ett barn inte kan ingå rättsligt giltiga avtal utan samtycke från vårdnadshavaren är det i regel barnets föräldrar som måste ingå avtalet i barnets namn för att avtalet ska bli giltigt. Följden av detta blir att det enskilda barnet står som avtalspart och därför också ansvarar för en eventuell skuld. I andra ord det är barnet i första hand som är ansvarigt för hyran. Hoppas det hjälper dig!
Maryia KhaladzinskayaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo