FrågaSKATTERÄTTAvdrag23/11/2012

Rätt till avdrag vid skattebefriad verksamhet?

Hej! Jag är läkare och bedriver en privatmottagning. Denna verksamhet är ju momsbefriad. Om jag behöver beställa en IT-tjänst och en dator. Ska jag betala moms på IT-tjänsten och datorn.

Lawline svarar

Svar: Reglerna om avdragsrätt framgår av reglerna i mervärdesskattelagen https://lagen.nu/1994:200. Rätten att göra avdrag är beroende av om verksamheten medför skatteplikt. Enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen är sjukvård undantagen från skatteplikt. Det innebär att sjukvård inte heller har rätt att göra avdrag för moms. Vad som är att anse som sjukvård anges i 3 kap. 5 § samma lag. Tänk på att det kan finnas inslag i en sjukvårdsverksamhet som omfattas av skattskyldighet (om du t.ex. säljer något som är förenat med skatteplikt).  Din rätt till avdrag beror alltså på om datorn används i en verksamhet där du betalar skatt. Om hela din verksamhet är skattebefriad, så som jag förstår dig utifrån din fråga, har du ingen rätt att dra av momsen och ska således betala moms på både datorn och IT-tjänsten. Om det är så att någon del av din verksamhet är skattepliktig så kan du ha möjlighet att göra visst avdrag. Hur ett sådant avdrag skulle kunna göras i det aktuella fallet är helt beroende på hur din verksamhet ser ut och varans användning. Vänligen,
Josefin TallusRådgivare