FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott22/11/2012

Urkundsförfalskning när lönegrundande samtal som aldrig skett läggs in in databas?

Kan man stämma ett företag för urkundsförfalskning när en chef har lagt in sk pd samtal(som är lönesättande)i en databas.utan att vederbörande har haft dessa samtal som är enligt avtal är vilkorade?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Jag utgår från att chefen normalt har rätt att lägga in uppgifter om samtal(som skett såklart)i databasen. Brottet urkundsförfalskning regleras i Brottsbalken 14 kapitlet 1 §(länk till lagen: https://lagen.nu/1962:700) Ett företag kan inte dömas för brott utan det är i så fall bolagets företrädare som kan åtalas. För att chefen ska kunna dömas för urkundsförfalskning krävs att chefen framställt en falsk urkund. För att en urkund ska anses vara falsk krävs att den upprättats av någon som saknade behörighet att upprätta den. Att innehållet är osannt gör inte urkunden falsk. Om polismyndigheten (som har rätt att utfärda pass) t ex skulle skriva fel namn i ett pass är passet inte förfalskat men har däremot ett osannt innehåll. Om chefen har rätt att lägga in uppgifter i databasen har han alltså inte gjort sig skyldigt till urkundsförfalskning. Chefens förfarande skulle däremot kunna ses som bedrägeri(Brottsbalken 9 kapitlet 1 §)förutsatt att uppgifterna chefen lägger in leder till att den anställde får högre lön än vad han annars haft rätt till och att chefen kännt till att dessa samtal aldrig ägt rum.För ansvar för bedrägeri behöver man själv inte ha vunnit på brottet, att bereda annan vinning räcker enligt Brottsbalken 23 kapitlet 7 § Hoppas att svaret hjälpt dig! Vänligen
Ronja KleiserRådgivare
Hittade du inte det du sökte?