FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning19/11/2012

Skolans politiska och religiösa obundenhet

Hej Jag undrar under vilken paragraf som lyder: att skolan ska vara parti och religiöst obunden? Jag har inte lyckats hitta detta. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Skolans verksamhet regleras huvudsakligen i skollagen (som går att hitta här: https://lagen.nu/2010:800 ). Vad gäller den allmänna utformningen av skolans verksamhet är det första kapitlet som är av intresse. I lagen betecknas den religiösa obundenheten med uttrycket att skolan ska vara "icke-konfessionell", vilket innebär att det inte får finnas några religiösa inslag annat än när det är kopplat till religionsundervisningen. Detta framgår detta av 1 kap. 6 § när det gäller offentliga skolor. När det gäller skolor som drivs i privat regi regleras detta i 1 kap. 7 §, och där framgår det av första stycket att själva undervisningen även där måste vara icke-konfessionell. Däremot innebär det andra stycket att det är tillåtet med konfessionella inslag i utbildningen i övrigt, förutsatt att deltagandet är frivilligt. Vad gäller att skolan även måste vara partipolitiskt obunden är jag lite osäker på vad du menar. Det finns inget uttryckligt reglerat i skollagen om att skolan måste vara partipolitiskt obunden, men när det gäller partipolitisk information i skolan så måste alla partier få möjlighet att framföra sin politik. Skolverket har skrivit en bra promemoria som närmare behandlar vad som gäller rörande detta på följande adress: http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/politisk-information-i-skolan-1.96578 Förutom de här mer allmänna regleringarna, som gäller i hela landet, så är det vanligt att detta regleras närmare på kommun och skol-nivå.
Leo AnderssonRådgivare