FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/11/2012

Vårdadsförälderns skyldigheter för att främja umgänget

Hej! Jag är ensam vårdnadshavare av min son på 4 år. Pappan har umgängesrätt men sköter inte den. Det kan gå 5-6 v mellan gångerna han ser honom eller hör av sig till sonen. Jag har försökt nå honom men han svarar inte. Detta har hållit på i ett års tid med dessa intervaller och nu har jag tröttnat på att jaga honom för att sonen ska ha kontakt med sin pappa. Vid senaste tillfället så har jag inte försökt nå honom utan väntat ut honom eftersom jag blivit trött på hur han behandlar sitt barn. Han påstår att det är min skyldighet att höra av mig och meddela honom saker om sin son. När han hör av sig efter 5-6 v då anser han att det bara är att komma och hämta sonen som om det inte varit dessa långa perioderna och att han ska följa med och sova över hos honom. Sonen säger till mig att han inte vill sova hos pappa men däremot träffa honom. Detta har pågått under 1,5 års tid att han inte vill och pappan vill inte komma till mig för att träffa sonen. Vad har jag för skyldigheter vid ensam vårdnad? Är det mitt ansvar att jaga honom för en kontakt med sin son? Kan jag säga nej till att han kommer och hämtar honom efter 5-6 v? Kan även tillägga att jag inte känner mig säker de gånger han varit där, det har förekommit alkohol vilket gjorde att jag fick åka och hämta sonen dessutom har jag inte en fullständig adress till honom just nu. Bryter jag mot något avtal när jag säger nej till att han har honom hos sig över natt?

Lawline svarar

Hej! Frågor om umgänge regleras i 6 Kap Föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381. När man beslutar i frågor om umgänge så ska alltid barnets bästa i det enskilda fallet vara avgörande, se 2a§. Enligt svensk rätt så har barn rätt till umgänge med den förälder han eller hon inte bor med och föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge blir tillgodosett. Det finns ingen generell umgängesrätt för föräldrar utan den är primärt till för barnets skull, se 15§. Exakt hur umgängesrätten ska se ut är inte reglerat i detalj i lagtexten utan det är i första hand upp till föräldrarna själva att bestämma. I den mån föräldrarna inte kan komma överrens så kan en domstol utfärda en dom som reglerar umgänget. Då jag inte vet hur det gick till när du fick ensam vårdnad så är det svårt för mig att svara på vilka skyldigheter du har. Om det finns ett skriftligt avtal mellan dig och barnets far som är godkänt av socialnämnden eller om en domstol har beslutat om umgänget så är du skyldig att följa det. I den mån du är missnöjd med den umgängesrätten så får du antingen försöka att träffa ett nytt avtal med barnets far eller väcka talan i domstol om ändring i umgängesrätten. Om det inte finns något sådant avtal eller beslut, vilket jag tycker att det verkar som, så är det upp till er att bestämma hur ni på bästa sätt ska tillgodose er sons behov av umgänge. I den mån ni inte muntligen kan komma överrens om umgänget och hålla denna överenskommelse eller om ni vill ha umgänget juridiskt fastställt så får ni skriva ett avtal och få det godkänt av socialnämnden. Visar det sig att det är omöjligt för er att komma överrens så kan någon av er väcka talan i domstol och få detaljerna för umgänget fastställt genom en dom. Så för att sammanfatta och besvara dina frågor: Det finns ingen lagregel som säger att barnet ska sova över hos umgängesföräldern och i ditt fall verkar det inte heller vara lämpligt att han gör det med tanke på att han inte vill. Så om det inte finns en skriftlig överenskommelse eller en dom som säger att din son ska sova hos fadern en viss dag i veckan så finns det ingen som hindrar dig från att vägra. Ni har ett gemensamt ansvar för att se till att umgänget genomförs så det krävs alltså en viss aktivitet av dig, till exempel genom att du försöker få tag på fadern över telefon inför umgänget. Det är dock lika mycket hans ansvar som ditt och om han inte medverkar så kan du inte klandras för det. Vad gäller din skyldighet att lämna upplysningar till fadern så +ska+ du lämna sådan upplysningar som kan främja umgänget, till exempel om barnet varit sjukt i veckan, hur det går i skolan, relationer med kamrater, fritidsintressen och annat som kan vara av betydelse för umgänget, detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl mot det, se 15§ 3 st. Rent generellt så är det lämpligt att hålla umgängesföräldern upprättad om barnet även om andra saker trots att du inte är skyldig till det, inte minst för att främja den förälderns engagemang i barnet, vilket generellt är det som är i linje med barnets bästa. Tänk på att oavsett vad du tycker om fadern så måste du hela tiden tänka på din son och vad som är bäst för honom. I nästan alla frågor om umgänge så är det att ha en god relation med båda sina föräldrar och att föräldrarna klarar av att samarbeta för att hitta den form på umgänget som är bäst för barnet. Med vänliga hälsningar
Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”