FrågaARBETSRÄTTFackförening 17/11/2012

Föreningsrättskränkning

Hej! Hur ska tolkas eller hur kan jag agera om min närmaste schef har sagd mig att jag är hennes fiende på grund att jag blev ersättare i min Fackombud och samtidigt blev jag skyddsombud på min arbetsplats. Jag redan känner mig besviken och deprimerad!

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Rätten för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, den s.k. positiva föreningsrätten, regleras i 7 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), https://lagen.nu/1976:580. Föreningsrätten innebär även ett skydd för någon att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att bilda sådan. Föreningsrätten skyddar alltså både arbetsgivare och arbetstagare, men jag kommer i mitt svar endast att beröra arbetstagarens rätt, då detta verkar mest relevant för dig. Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger om arbetsgivaren vidtar åtgärd till skada för arbetstagare för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om arbetsgivaren vidtar åtgärd mot arbetstagare i syfte att förmå denne att inte utnyttja sin föreningsrätt, 8 § 1 st. MBL. Med att arbetsgivaren skall vidta en åtgärd menas någon form av aktivitet, någonting konkret. Som åtgärd anses t ex uppsägning, avskedande, omplacering och indragande av förmåner. Om arbetstagaren blir fråntagen vissa arbetsuppgifter kan även det utgöra en åtgärd i den mening som avses i 8 § MBL. Ett hot räknas också som en åtgärd, medan om arbetsgivaren lämnar allmänna (kritiska) uttalanden mot en arbetstagarorganisation och dess företagare är det inte tillräckligt för att anses vara föreningsrättskränkningar. En åtgärd anses kränka föreningsrätten bara om det verkligen finns ett syfte att skada någon som har utnyttjat sin föreningsrätt eller om den vidtas för att förmå någon att inte utnyttja sin rätt. Vid tillämpning av denna bestämmelse måste den kränkte fullt ut kunna bevisa att åtgärden är utförd, men behöver bara göra det sannolikt att åtgärden utfördes beroende av föreningsrätten. Då du är ersättare i ditt fackförbund och skyddsombudsman omfattas du även av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML), https://lagen.nu/1974:358. Enigt 3 § FML får en arbetsgivare inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sin uppgift. En facklig företroendeman får inte med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, 4 § FML. Sammanfattningsvis tror jag att det krävs att din chef gör något ytterligare för att det skall anses som din chef kränkt din föreningsrätt. Att säga att du är dennes fiende torde inte vara tillräckligt för att ses som en åtgärd för att skada dig som arbetstagare för att du är aktiv i din arbetstagarorganisation och för att du är skyddsombud. Med vänlig hälsning
Linda OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?