FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente17/11/2012

Testamentera bort efterlevande makes arvsrätt

Hur mycket kan man styra över sitt arv om man är gift med en kvinna som man har gemensamma barn med? Om jag har förstått det rätt så "får" barnen allt om jag dör utan att ha skrivit testamente - fast pengarna går först till min fru/deras mor - de måste vänta tills även hon dör. Men samtidigt kan jag väl styra över hälften av arvet? Skulle jag kunna skriva i ett testamente att ungarna ska få hälften på en gång utan att behöva vänta ut min fru/deras mor?

Lawline svarar

Hej, Det är mycket riktigt att huvudregeln är att efterlevande make/maka först övertar hela arvet och att de gemensamma barnen därmed får vänta på arvet. Detta framgår av Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1-2 §§. Om du vill att barnen ska få ut arvet/delar av arvet redan vid din bortgång kan du genom testamente testamentera bort din efterlevande makas arvsrätt. Detta innebär att dina barn skulle ärva dig direkt vid din bortgång. Det finns dock en begränsning i ÄB 3 kap 1 § 2 st som säger att den efterlevande maken kan ha rätt till en del av arvet även om det finns ett testamente. Denna regel aktualiseras endast om den efterlevande maken inte har enskild egendom eller får egendom vid bodelningen som uppgår till 4 prisbasbelopp. Om den efterlevande makens egendom inte uppgår till 4 prisbasbelopp har denne alltså rätt att få ut en del av arvet så att det kommer upp i det beloppet. 2012 är ett prisbasbelopp 44 000 kr. Det du tänker på med hälften av arvet är barnens laglott och det innebär bara att du inte får testamentera bort den delen så att den tillfaller någon annan än dina barn. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Frida KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?