Skillnaden mellan ägarlägenheter och bostadsrätter

FRÅGA
Vad är en bostadslägenhet i en ägarlägenhetsfastighet som omtalas i hyreslagen, 45 a § c ? Är det samma som en bostadsrätt?
SVAR
Hej,

En ägarlägenhet är inte detsamma som en bostadsrätt. En bostadsrätt ägs av en bostadsrättsförening, vilken man som köpare endast äger rätten att bo i och inte själva bostaden i sig. En bostadsrätt är dessutom inte fast egendom – utan lös – och regleras därför i köplagen tillsammans med andra typer av lös egendom (såsom inventarier i ett hus). Ägarlägenheterna hör istället till slaget fast egendom och regleras därför i jordabalken, vilken innehåller den bestämmelse i hyreslagen som du nämner. En ägarlägenhet ägs till fullo av den som köper den och denne har också lagfart på lägenheten. Lägenheten kan också intecknas, på samma sätt som ett småhus, och köparen får hyra ut den till vem han vill. Ägande av en bostadsrätt ger inte samma friheter, eftersom en sådan bostad inte ägs till fullo av personen som köpt den.

Om du vill läsa mer om lös respektive fast egendom återfinns köplagen här (som reglerar lös egendom): här
.. och jordabalken här (vilken reglerar fast egendom): här

Med vänlig hälsning
Elin Sjörén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (96500)