Arv efter förälder och efterarv efter förälders respektive

Min far avled nyligen och det finns ett testamente inför bodelningen där hans nya fru ärver allt med full förfoganderätt. Efter hennes död ska kvarlåtenskapen fördelas "enligt lag" Det finns 2 gemensamma barn och frun har också ett särkullsbarn. Vad gäller för mig vid hennes bortgång eftersom jag inte är hennes lagliga arvinge? Bör jag bestrida testamentet? Bör jag göra anspråk på min arvslott nu istället? Idag finns en fastighet, en bostadsrätt, aktier och bankkonton. Vad gäller om nya frun säljer fastigheten/bostadsrätten, gör slut på pengarna, ger bort till sina egna barn, och inga medel finns kvar när hon går bort? Hur ser min arvsdel efter min far ut i ett sådant scenario? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. I det här läget ska du inte bestrida testamentet. Istället ska du begära jämkning enligt kapitel 7 § 3 ärvdabalken (ÄB). Du kommer då bli berättigad till din laglott (hälften av din arvslott) direkt, och sedan har du rätt till andra hälften av din arvslott i sk efterarv från din far när hans fru går bort. Du kan dock välja att ta ut ditt arv när din fars fru går bort istället. Då räknar man ut hur stor andel av din fars frus förmögenhet som utgörs av arvet från din far, och du kommer vara berättigad din hela arvslott på en gång. Du har rätt till arvslotten även fast du inte är din fars frus biologiska barn. Att din fars fru ärver med fri förfoganderätt innebär att hon inte får testamentera eller skänka bort egendom som inkränktar på arvet från din far. Däremot kan hon förbruka all egendom på egen hand. Här kommer några exempel på hur det kan se ut: 1) Din far efterlämnar 600k som kvarlåtenskap, och hans fru har 400k. När hon ärver av din far är hennes totala förmögenhet 1000k. 60 % av hennes förmögenhet består av arvet från din far. Det innebär att du och dina syskon ska få ut 20 % var i arvslott, och du får ut 10 % av hennes totala förmögenhet i laglott (100k i det här exemplet). - Om hon när hon dör äger 1300k och du inte har jämkat din fars testamente har du rätt till 20 % -> 260k. - Om hon när hon dör äger 1300k och du redan har fått ut din laglott (100k) vid jämkning har du rätt till 10 % -> 130k. - Om hon när hon dör äger 0kr så finns det inget för dig att ärva. 2) Din far efterlämnar 600k som kvarlåtenskap, och hans fru har 1400k. Hennes totala förmögenhet blir då 2000k. Nu är det endast 30 % av hennes förmögenhet som består av arvet från din far, vilket innebär att din arvslott är 10 % av hennes förmögenhet, och din laglott är 5 % (100k i det här exemplet). - Om hon när hon dör äger 1500k och du inte har jämkat din fars testamente så har du rätt till 10 % -> 150k. - Om hon när hon dör äger 1500k och du redan har fått ut din laglott (100k) vid jämkning har du rätt till 5 % -> 75k. - Om hon när hon dör äger 0kr så finns det inget för dig att ärva. Det finns därmed inget självklart svar på vad du bör göra. Du har en möjlighet att få ut en större summa pengar ifall din fars frus förmögenhet ökar innan hon dör. Det är däremot säkrast för din del att ta ut din laglott från din fars arv redan nu, eftersom att förmögenheten på samma sätt som den växer även kan krympa. Skulle hon göra slut på alla pengar så har du alltså ingenting att plocka ut från din fars arv senare. Länk till ÄB: https://lagen.nu/1958:637. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”