Traditionsprincipen

Hej! P har för sitt bolags räkning köpt en båt, men det är vinter och säljaren erbjuder sig därför att förvara båten under vintern kostnadsfritt. P vet dock att risken finns att han kan förlora båten vid konkurs. a) kan han lösa detta på ngt sätt? b) blir det ngn skillnad om p köper den privat? Kan han först köpa den privat för att sen sälja den till sitt företag? C) kan p efter att ha använt båten, låta varvet förvara båten nästa vinter utan att riskera att förlora båten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. För att lösa den här sortens problem används i svensk rätt traditionsprincipen. Att något traderas innebär att det övergår från en persons besittning till en annans. Jag ska försöka förklara hur den används genom ett exempel. Företaget A tillverkar skor som de levererar till skokedjan B som sedan säljer dem till sina kunder. B går i konkurs innan A fått betalt för de skor som A levererat. A har då inte rätt till att få tillbaka skorna eftersom att de inte längre är i A:s besittning. A har endast en fordran på B som A får bevaka i konkursen. Det här är traditionsprincipens huvudregel: är du avskuren från din besittning, så kan du inte kräva saken åter. Samma sak gäller om P:s bolag köper en båt, betalar för den, men låter den ligga kvar hos säljaren, som har erbjudit sig att förvara båten under vintern. Skulle säljaren gå i konkurs innan P hämtat båten kommer båten att tillfalla konkursboet eftersom båten aldrig hade traderats till P/P:s bolag. Emellertid blir saken annorlunda om, som du föreslår, P köper båten privat och senare säljer den vidare till sitt bolag. Detta beror på att det finns ett undantag från traditionsprincipen när det gäller ett avtalsförhållande mellan näringsidkare och konsument, dvs säljaren/förvararen och P personligen. Då behöver inte tradition ha skett, och därmed kan P sälja båten vidare till sitt bolag efter att den är uthämtad utan att riskera att båten blir indragen i en eventuell konkurs. En förutsättning för det sagda är dock att båten är individualiserad. Med att båten är individualiserad menar jag att det inte får finnas fler exakt likadana båtar, utan det måste gå att tydligt se att det är just den här båten som är den båt som P har köpt. När P senare har hämtat ut båten finns det inga hinder att sälja båten vidare till bolaget. P kan låta varvet förvara båten efter att P använt den. Det som skulle kunna bli ett problem är om bolaget går i konkurs utan att betala en eventuell kostnad för att förvara båten på varvet. Varvet har då en sk retentionsrätt - dvs, varvet har rätt att kvarhålla båten tills det får ut det belopp som konkursboet är skyldig varvet. Det finns dock ett enkelt sätt att undvika detta – nämligen genom att betala förvarningskostnaden omgående. För att sammanfatta mitt svar: a+b) P kan lösa problemet genom att köpa båten privat och sedan, när båten är hämtad, överlåta den till bolaget enligt konstens alla regler. c) Under förutsättning att P en gång har hämtat ut båten (dvs att tradition en gång har skett) kan P bekymmerslöst låta varvet förvara båten under nästa vinter så länge kostnaden för förvaringen blir betald/förvaringen är gratis. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo