FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott15/11/2012

Tolk bryter mot tystnadsplikt

Vem kan straffas om en tolk bryter sin tystnadsplikt genom att: a)något brottsligt som tolken säger , publiceras i en dagstidning? b)något brottsligt publiceras i en bol, som tolken ger ut?

Lawline svarar

Hej. Om en tolk har tystnadsplikt enligt Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (https://lagen.nu/1975:689) kan tolken straffas för att ha brutit mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). För att en tolk ska anses ha tystnadsplikt krävs det att tolken anlitats av en myndighet eller ett annat organ under staten eller en kommun. Har en tolk tystnadsplikt så får tolken inte röja de uppgifter han eller hon fått genom uppdraget. De som publicerat tolkens uppgifter kan göra sig skyldiga till medhjälp till brottet om de visste om att uppgifterna inte fick publiceras. Medhjälpsreglerna finns i 23 kap. 4 § Brottsbalken.
Erik Yderstedt KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo