FrågaAVTALSRÄTTAvtal15/11/2012

Separationsrätt till egendom som köpts genom fullmakt

Hej! Vilka förutsättningar för separationsrätt till egendom har en fullmaktsgivare som fullmäktigen köpt i fullmaktgivarens namn? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej Louise och tack för din fråga! I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område regleras fullmaktsförhållanden, se https://lagen.nu/1915:218. I 10 § föreskrivs att den som gett fullmakt åt annan är omedelbart förpliktigad i förhållande till tredje man, om fullmäktigen handlat inom fullmaktens ramar. Huvudregeln är således att man är bunden av t.ex. en transaktion som fullmäktigen utfört i ens namn, om han/hon utfört denna felfritt, dvs. inom ramen för fullmakten. Ramen för fullmakten kan som exempel vara ett maxpris som fullmäktigen högst får köpa en vara för från tredje man. Har dock fullmäktigen handlat utanför ramen för fullmakten, dvs. att han/hon handlat utöver sina befogenheter har fullmaktsgivaren rätt till att ogiltligförklara transaktionen, men endast om tredje man insåg eller borde ha insett att fullmaktsgivaren handlat utanför ramarna för fullmakten. Med vänlig hälsning,
Lisa SennerbyRådgivare