FrågaAVTALSRÄTTAvtal15/11/2012

Separationsrätt till egendom som köpts genom fullmakt

Hej! Vilka förutsättningar för separationsrätt till egendom har en fullmaktsgivare som fullmäktigen köpt i fullmaktgivarens namn? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej Louise och tack för din fråga! I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område regleras fullmaktsförhållanden, se https://lagen.nu/1915:218. I 10 § föreskrivs att den som gett fullmakt åt annan är omedelbart förpliktigad i förhållande till tredje man, om fullmäktigen handlat inom fullmaktens ramar. Huvudregeln är således att man är bunden av t.ex. en transaktion som fullmäktigen utfört i ens namn, om han/hon utfört denna felfritt, dvs. inom ramen för fullmakten. Ramen för fullmakten kan som exempel vara ett maxpris som fullmäktigen högst får köpa en vara för från tredje man. Har dock fullmäktigen handlat utanför ramen för fullmakten, dvs. att han/hon handlat utöver sina befogenheter har fullmaktsgivaren rätt till att ogiltligförklara transaktionen, men endast om tredje man insåg eller borde ha insett att fullmaktsgivaren handlat utanför ramarna för fullmakten. Med vänlig hälsning,
Lisa SennerbyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”