Arvsrätt efter sambo

Hejsan. Jag har en fråga jag önskar svar på. Jag bor med min sambo i hus. Vi har ett gemensamt barn och han har tre tidigare. Vi äger huset gemensamt och har skrivit testamente att den som överlever den andra ärver den andres del i huset. Frågan jag har gäller en traktor vi köpte. Den har ett värde till dryga 300 000,vi utökade huslånet på 200 000 för att kunna köpa den. Det är min sambo som står som ägaren på den men båda då på huslånen. Det jag undrar är vad som kan komma att hända med den om det skulle bli så att han gick bort. Ärver barnen traktorn och jag lånet på den? Hur skulle man bäst lösa detta? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej! Sambors förmögenhetsrättsliga förhållanden regleras i Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Av 3 § SamboL framgår det att samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. I 4-5 §§ SamboL finns ytterligare preciseringar angående vad som utgör samboegendom. Egendomen delas, som huvudregel, lika oavsett vem som är ägare till egendomen. Det finns möjlighet att avtala att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen, vilket framgår av 9 § SamboL. Krav på skriftform gäller för dessa avtal, st. 2, och är avtalet oskäligt kan det jämkas, st. 3. En traktor ingår dock inte i samboegendomen enligt 6 § SamboL och därför kommer den som äger egendomen att behålla den. Om den ägs med samäganderätt delar man på värdet av den. I detta fall skulle det innebära att barnen ärver traktorn, om inte du kan bevisa att du betalat en viss del. Vid sambos bortgång så skulle du endast behålla halva huset + hälften av lånen och barnen skulle ärva andra halvan av hus + lån. Eftersom du har betalat traktorn kan du visa att du äger den genom kontoutdrag eller dylikt. Det är dock onödigt krångligt och jag skulle därför råda er att ni diskuterar vad ni vill ska gälla och upprättar ett skriftligt avtal med bådas underskrifter om detta. Med vänlig hälsning,
Emily TöyräRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning