FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning13/11/2012

Tystnadsplikt för lärare

Hej Om jag skickar ett mail till en lärare på mitt barns skola om frågor som gäller henne får han skicka det vidare till någon annan utan mitt vetande. Barnet är minderårig. Ifall det är ok: skulle jag kunna undvika det genom att lägga till en rad i mina mail där jag skriver att jag inte vill/tillåter det. Bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej! Reglerna om sekretess för lärare och annan skolpersonal återfinns i Offentlighets- och sekretesslagens 23:e kapitel. Där stadgas att uppgift om en enskilds personliga förhållanden kan röjas, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Det finns två olika huvudregler beroende på typen av information: 1.För uppgifter som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, gäller s.k. stark sekretess, vilket innebär att är sekretess är huvudregeln. 2. För uppgift om enskilds personliga förhållande i skolans elevvårdande verksamhet, samt för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier, gäller s.k. svag sekretess, vilket innebär att offentlighet är huvudregeln. För lärare gäller att de får diskutera uppgiften med kollegor, om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Om du skriver i mejlet att du inte vill att uppgiften sprids vidare bör det vara en presumtion för att uppgiften inte kan spridas utan att vara till men för barnet eller någon närstående. Det är med andra ord svårt att ge dig ett definitivt svar utan att veta vilken typ av uppgift det handlar om. Jag hoppas dock att detta ger dig vägledning till vad som gäller! Offentlighets- och sekretesslagen finner du här: https://lagen.nu/2009:400#K25P1) Med vänlig hälsning,
Emily TöyräRådgivare
Hittade du inte det du sökte?