Krävs underrättelse till bröstarvingar vid gåvor till annan arvinge?

Kan man gå förbi bröstarvingar och skänka bort sin fastighet till ett barnbarn? Måste bröstarvingarna meddelas och vad gäller skattemässigt.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Du är oförhindrad att under din livstid skänka egendom till vem du än önskar. En gåva till en gåvomottagare som är annan arvinge än bröstarvinge presumeras inte utgöra förskott på arv, 6 kap. 1 § första stycket ärvdabalken. Arvsrättsligt krävs ingen underrättelse till bröstarvingarna i anledning av gåvans fullbordande. Gåvor utlöser inte någon skatteeffekt. Gåvomottagaren kommer att försättas i din skattemässiga situation beträffande fastigheten, 44 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning