FrågaPROCESSRÄTTDomstol08/11/2012

Väntetid för huvudförhandling

Hur lång tid är det normalt att det tar från det att åklagaren väcker åtal i ett mål om misstänkt misshandel, tills själva rättegången är?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Det är den behöriga tingsrätten som avgör när huvudförhandling ska hållas efter att åtal väckts. Deras bedömning kan utgå från flera faktorer. Ett kan vara hur mycket tid man behöver för att sammanställa och förbereda allt inför huvudförhandlingen. En annan faktor kan vara huruvida tingsrätten har många andra mål att behandla eller inte. Någon ungefärlig tid kan jag tyvärr inte ge, men råder dig att vända dig till tingsrätt eller åklagare. När väl huvudförhandlingen dragit igång torde denna lösas utan onödiga uppehåll och i ett sammanhang. Vid vanliga mål, där det inte föreligger särskilda skäl till längre rättegång såsom målets omfattning, brukar huvudförhandling beräknas genomföras inom loppet av en vecka. Se rättegångsbalken (RB) 46:11. Dom avkunnas antingen på plats, vid annat sammanträde eller hålls tillgänglig på rättens kansli. Information om det ges vid huvudförhandlingen enligt RB 30:7.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo