Redovisningsplikt till dödsboet och dess delägare

Min mamma blev änka 2006, under åren 06-11 så hjälpte jag min icke dementa mamma med att handla, bankärenden mm. hon bodde själv i sitt hus under dessa år. Jag sökte om en god man, då hon 2011 flyttade till ett hem, som tog över allt. Nu vid arvsskiftet kräver mina bröder att jag ska redovisa uttag under dessa år. Jag har redan skriftligen intygat att jag inte hade några skulder till min mamma. Hur långt tillbaka är man skyldig att redovisa, om man är det alls?

Lawline svarar

Hej, Jag utgår i mitt svar från att du och dina bröder alla är dödsbodelägare i din avlidne mors dödsbo, d.v.s. ni kommer alla taga arv efter er mor. Någon plikt för dig att, genom dokumentation, redovisa uttag som du gjorde för din mammas räkning finns inte. Istället har man i lagen (20 kap. 6 § Ärvdsbalken) slagit fast en generell upplysningsplikt för bl. dödsbodelägare att lämna uppgifter, främst om den avlidnes tillgångar och skulder, vid upprättandet av bouppteckningen. Den som bäst känner till boet, d.v.s. den avlidnes tillgångar och skulder (sk. bouppgivare), skall dessutom på heder och samvete intyga på bouppteckningen att uppgifterna i den är riktiga och att ingen uppgift medvetet utelämnats. Denna skyldighet att på bouppteckningen intyga uppgifternas riktighet gäller inte delägare som enbart, på uppfordran, lämnar uppgifter till boet. Om dina bröder nu har anledning att ifrågasätta din ärlighet kan dem begära att du avlägger ed i domstol om att dina uppgifter rörande boets tillgångar och skulder är riktiga. Skulle det senare visa sig att dina uppgifter är oriktiga riskerar du att dömas för mened. Den aktuella lagen hittar du på: https://lagen.nu/1958:637 Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga! Med vänlig hälsning,
Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000