Skiftesmans uppgifter i ett dödsbo

hej måste inte ett arvsskifte upprättas och presenteras för dödsbodelägarna innan en sk skiftesman utses? är inte det ett formkrav innan skiftesman blir aktuell? vi har en boutredningsman på begravningsbyrån som vi tycker endast tar kontakt med vår motpart. Svarar inte på begärda frågor och skickar inte ut begärda handlingar som vi begärt. det hela börjar bli olustigt. har funderingar på att kontakta "familjens jurist" för hjälp. tacsam för ett snabbt svar

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Bestämmelser om arvskifte och skiftesman återfinns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här: https://lagen.nu/1958:637. En skiftesmans uppgift är att värdera och fördela den avlidnas kvarlåtenskap mellan arvingarna, alltså att genomföra själva arvskiftet. Den handling jag tror du tänker på måste upprättas som underlag för arvskiftet är bouppteckningen. Bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet enligt ÄB 20:1. Har boutredningsman utsetts, som i erat fall, så är det denne som kallar till bouppteckningssammanträde för att upprätta bouppteckningen, se ÄB 20:2. Om boutredningsman har utsetts blir denna automatiskt skiftesman, se ÄB 23:5. Boutredningsmannen kan dock entledigas från sitt uppdrag som skiftesman, och en annan skiftesman kan utses på någon av dödbodelägarnas begäran enligt ÄB 23:5. Om ni inte anser att personen som är boutredningsman idag är lämplig att genomföra arvskiftet är alltså mitt råd att entlediga denne från sitt uppdrag och ansöka till tingsrätten om att en annan person ska utses till skiftesman. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”