Testamente, rätt till laglott

Inskickat till Skattemyndigheten efter Bouppteckning av den först avlidna som hade 3 barn,änkan har inga barn: att arvslotten är Fördelad enligt inbördes testamente 1994-12-09. och sen står det att: Arvsavstående daterat 2003-10-17 av XX som avstår 150000kr sitt arv.Men i Testamentet står att den som tar ut laglotten efter den först avlidna ej ska ha något mer.Då ska dom väl ej ha något mer.Det som var inskickat till Skattemyndigheten måste väl räknas och kan väl ej tas bort,arvingarna menar dom ej fått några pengar men det är ju bara för dom ska ha ut mer pengar.Visst har jag rätt!! MVH Anne

Lawline svarar

___Tack för din fråga. Ärvdabalken (1958:637), ÄB, är tillämplig, så det du inte finner i mitt svar kan du söka efter där. Jag utgår från att såväl testamentstagare som testator är behöriga, samt att testamentet är giltigt. Eftersom testatorn, den avlidne, troligen är myndig så får han ge sin egendom till den han/hon vill, 9:1 ÄB. Vissa förbehåll gäller dock. Bröstarvingar, det vill säga barn till arvlåtaren (den avlidne), har rätt att påkalla jämkning av ett testamente, och har då rätt till sin laglott, som utgörs av halva arvslotten. Om denne inte begärt jämkning inom sex månader från det att denne erhöll del av testamentet enligt 14 kap ÄB så är hans rätt förfallen, 7:1-3 ÄB. Om någon arvstagare, testamentstagare eller någon annan på egen hand skulle ta något av kvarlåtenskapen utan vederbörlig tillåtelse, så kan detta utgöra ett brottsligt och straffbart beteende. Vad gäller arvsavtal och arvsavstående är det 17:1-2 ÄB som är relevant: "1 § Har någon i fråga om arv efter den som ännu lever träffat avtal med annan än denne, är det ogillt. Samma lag vare om avtal angående rätt på grund av testamente. 2 § Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest, skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande. Bröstarvinge äger dock utfå sin laglott, med mindre han avstått från denna mot skäligt vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten, tillkommer arvingens make enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag eller testamente med föreskrift om fördelning på sätt om bröstarv är stadgat. En underårig får inte avsäga sig arv. Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte avsäga sig arv utan förvaltarens skriftliga samtycke. Om något annat inte framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse också mot arvinges avkomlingar." Kontentan är följande: det är vad som står i testamentet som gäller, inte vad någon myndighet, några arvstagare eller andra inblandade säger. Testamentet ska tolkas i enlighet med testators vilja, ÄB 11:1 1 st.. Ingen får göra något på egen hand innan kvarlåtenskapen är fördelad enligt testamentet.
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning