Skälig hyra?

Hej, angående uthyrning av bostadsrätt. Jag har en hyresgäst som själv har erbjudit vad som skulle kunna bedömmas som oskälig hyra. Kan denna hyresgäst kräva tillbaka pengar trots att han själv har erbjudit denna hyra? Gäller samma för företag.

Lawline svarar

Hej, När en förstahandshyresgäst eller en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter. Vid andrahandsuthyrning bör så kallad skälig hyra tillämpas och detta innebär att hyran inte får vara påtagligt högre än en för “bruksvärdet likvärdig lägenhet”. Detta för att man som privatperson inte får hyra ut i andrahand i vinstsyfte. Om man har hyrt en lägenhet i andra hand och betalat en oskälig hyra har man rätt att kräva tillbaka hyran. Detta gäller oavsett vem som lämnat anbudet på hyran. Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till ett år tillbaka i tiden räknat från dagen för ansökan och hyresgästen ska ansöka senast inom tre månader från denne lämnade lägenheten. Ansökan om återbetalning kan även ske under hyrestiden. Reglerna om återbetalning av överhyra finns i 55 e § hyreslagen (12 kap. jordabalken). Bestämmelserna om återbetalning av hyra gäller även för företag, de har därmed också rätt att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Se vidare: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P55 Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo