Skillnaden mellan förskingring och olovligt förfogande

Hej! Vad är egentligen skillnaden mellan förskingring och olovligt förfogande? Ex vid tvesala så gör sig säljaren skyldig till olovligt förfogande. Men kan det inte lika väl vara förskingring då denne får ekonomisk vinning av säljande nr 2? Är gränsdragningens detta fall om säljaren fått betalt av köpare nr 1 men har fortfarande besittning till varan och sedan säljer den till köpare två?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Skillnaden mellan förskingring och olovligt förfogande är, som du är inne på, att det vid förskingring krävs att den berättigade åsamkats ekonomisk skada samtidigt som det inneburit vinning för gärningsmannen. Saken ska även ha ett rimligt marknadsvärde, dvs den ska ha ett pris som det skulle kunna säljas för på öppna marknaden. Det här innebär att förskingring är ett specialfall av olovligt förfogande; brotten har fem likadana rekvisit, och så har förskingring ytterligare ett (förmögenhetsöverföring). Jag ska försöka förklara genom att använda ditt exempel. När en säljare säljer en sak till en köpare (köpare 1) så innehar han saken för köparen men han förfogar fortfarande lovligen över saken. Skulle köparen och säljaren ha avtalat om att köparen ska betala först när saken kommit fram till honom skulle säljaren olovligen förfoga över saken om han inte skickat den efter en viss tid. När köparen för över pengar till säljaren så har den erforderliga förmögenhetsöverföringen redan skett. När förfogandet blir olovligt rör det sig därmed automatiskt om förskingring, eftersom att säljaren har tjänat ekonomiskt på skeendet medan köpare 1 förlorat ekonomiskt. Straffet för normal förskingring (alltså inte ringa eller grov) är fängelse i två år, medan olovligt förfogande bestraffas med böter eller fängelse i max två år. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”